Medicinske informacije

Medicinske informacije Kartoni vakcinacije mogu biti zahtevani od Vas prilikom ulaska u određene zemlje. O ovome se mozete raspitati kod lekara u mestu iz koga započinjete putovanje ili kod Vašeg turističkog agenta.

Od Vas se takođe zahteva da posedujete doktorski recept ukoliko sa sobom nosite medicinske igle. Molimo sve koji su korisnici medicinskih igala da ih ne ostavljaju na sedištima ili u džepu sedišta sa ili bez zaštitne kape. Ukoliko želite da upotrebljene igle odložite, molimo Vas da za to kontaktirate člana kabinske posade.

Za putnike koji zahtevaju posebnu medicinsku negu


Singapore Airlines može zahtevati posebnu dozvolu od SIA medicinskog centra ukoliko se, na bilo koji način, sumnja u sposobnost putnika da putuje na određenom letu iz medicinskih razloga (skorašnja povreda, operacija, duža hospitalizacija ili psihička nestabilnost).

Saglasnost od doktora je takođe potrebna u slučajevima ukoliko je putniku potrebna posebna oprema na avionu kao što su nosila, medicinski kiseonik i slično.

Razlozi za ove zahteve su naša želja da Vam obezbedimo brz, siguran i bezbedan let. Ukoliko sumnjate, molimo Vas da se obratite vašem lekaru za savet oko putovanja.

Ukoliko je medicinska saglasnost (doktorova saglasnost) potrebna i tražena da se dostavi, molimo Vas da odštampate kopiju (Singapore Airlines Medical Information Form (MEDIF) medicinskog formulara i pošaljete je faksom lokalnoj kancelariji Singapore Airlines-a.

Molimo Vas da obratite pažnju da može doći do kašnjenja u pribavljanju saglasnosti za putovanje ukoliko medicinska dokumentacija nije kompletna. Stoga Vas molimo da nas blagovremeno obavestite o vašim planovima za putovanje.

Ukoliko koristite elektronske ili električne medicinske aparate za ličnu upotrebu, trebaće Vam za to posebna dozvola iz bezbednosnih razloga kako bi avio prevoznik bio siguran da komponente aparata ne ometaju navigacioni i komunikacioni sistem aviona.

Kabinska poseda može od Vas zahtevati da aparat privremeno isključite ukoliko se ispostavi da ometa sisteme u avionu. Poželjno je da budete upoznati sa medicinskim pomagalima koje sa sobom nosite i koristite u avionu kao i da znate pravila njihovog korišćenja jer kabinska posada nije trenirana za tu vrstu usluge.

S toga Vas molimo da nas blagovremeno, za vreme rezervacije, obavestite ukoliko koristite ova medicinska pomagala.

Medicinska pomagala nisu dozvoljena izuzev:

  • Slušnih aparata

  • Srčanih pejsmejkera

  • Aparata za infaliranje

  • CPAP mašine

  • FAA – dozvoljeni prenosni koncentrator kiseonika (POC)


Dozvola za ove aparate nije potrebna.

S obzirom da nismo u mogućnosti da Vam na pojedinim letovima obezbedimo mogućnost punjenja ovih naprava, molimo Vas da ih predhodno i blagovremeno napunite kako bi baterija mogla da traje tokom trajanja leta.

Osobe sa zdravstvenim tegobama na aerodromu


Na svakom velikom aerodromu postoji dežurni lekar kome aerodromsko osoblje upućuje putnike sa očiglednim znacima zdravstvenih poteškoća. Ako se aerodromskim službenicima učini da je putnik neprirodno bled, iscrpljen, sa mračnim podočnjacima, da se prekomerno znoji, drhti ili nešto slično, proslediće  ga u zdravstvenu stanicu na pregled. Sve avio kompanije zadržavaju pravo da odbiju prevoz osoba sa sumnjivim zdravstvenim stanjem.

Osobe sa invaliditetom


Iako postoji mogućnost da je osobama sa invaliditetom komplikovanija priprema za let, samo putovanje uopšte ne mora da bude naporno. Aerodromi i avioni su veoma pristupačni za osobe sa invaliditetom. Singapore Airlines nudi niz usluga za putnike koji zahtevaju posebnu pomoć. Ono što je veoma važno je neophodna medicinska potvrda (MEDIF), koju izdaje putnikov lekar, a mora da proveri aerodromski lekar. Ova potvrda mora da sadrži informacije o bolesti i tipu invaliditeta.

Invalidska kolica,pomagala za kretanje i pomagala


Ako su Vam tokom putovanja potrebna kolica ili pomagala (štapovi, štake, hodalica itd.) molimo Vas da svoje planove za putovanje napravite što je ranije moguće i tokom rezervacije nas obavestite o zahtevu za pomagala.

Naši avioni su dizajnirani da se prilagode vašim osnovnim potrebama. Oni su opremljeni kolicima koja se mogu koristiti za potrebu odlaska od sedišta do toaleta, a toaleti su takođe prilagođeni osobama sa kolicima. Naša sedišta imaju pokretne naslone za ruke i na taj način olakšavaju proceduru premešanja iz sedišta u kolica.

Imajte na umu da nećemo uvek biti u mogućnosti da Vam ponudimo mesto blizu izlaza u slučaju nužde.