E-katalozi

E KATALOG

U okviru kataloga upoznaćete se ponudom Singapore Airlines kao i o najnovijim kompanijskim vestima.

katalog "O nama 2018"

Na stranicama kataloga detaljnije ćete se upoznati sa klasama na letovima Singapore Airlines.

katalog "Klase 2018"